Raden Dewi Sartika Sundanese Feministe 1884-1947


 Subforum Algemene Indonesiëpraat 
72 bezoekers

Startpagina
Je bent nu in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > Bekijk onderwerp

18-01-2015 01:48 · [nieuws] Politieagent Indonesië gepakt met xtc-pillen  (0 reacties)
18-01-2015 01:32 · [nieuws] Nederlander Ang Kiem Soei geëxecuteerd in Indonesië  (3 reacties)
17-01-2015 01:27 · [nieuws] Brandstofprijzen opnieuw flink verlaagd  (0 reacties)
16-01-2015 02:13 · Indonesië gaat veroordeelde Nederlander executeren  (160 reacties)
05-08-2014 23:16 · [nieuws] Jakarta wil parkeermeters gaan plaatsen  (0 reacties)

nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen
sidia
Gebruiker
User icon of sidia
spacer line
 

Raden Dewi Sartika 1884-1947.Een Sundanese Feministe

In Nederland is zij niet zo erg bekend zoals haar 5 jaar eerder geboren Javaanse voorgangster , de bekende Raden Adjen Kartini.
Raden Adjeng Kartini was bekend geworden doordat ze als de dochter van de regent van Jepara , de eerste Javaanse of Indonesische vrouw was die voor het lot van de javaanse vrouwen aantrekt.
Rd A. Kartini heeft ook gecorrespondeert met haar nederlandse vriendinnen in Nederland .
Ze werd als het ware ontdekt door de familie Abendanon , en bekend geworden bij de Nederlanders door haar gebundelde brieven.
De Nederlandse feministe , de bekende Dokter Aletta Jacobs de moeder van alle Nederlandse feministen heeft haar tijdens een bezoek in 1911 aan Nederlands Indie geprezen voor Kartini’s rol.
Dr A .Jocobs sprak ook haar verwondering dat democratisch gezien hebben de Indonesische vrouwen al eerder rechten hebben dan hun Nederlandsde zusters.Dat had ze niet gedacht.
Het is jammer dat Kartini op haar 25ste jaar gestorven was , maar haar inbrengt voor de Indonesische vrouwen is van een onschatbare waarde.
In haar tijd is nog de gewoonte dat de vrouwen in Nederlands jong gingen trouwen, en ook vaak in een gearrangeerde huwelijk.
Je mag blij zijn dat je als meisje de lagere school kan afmaken. Pas ongeveer 20 jaar later kunnen de Indonesische meisjes verder studeren , maar dat geldt in het begin voor de gegoede Indonsesische meisjes , meestal de dochters van de Inlandse Binnenlands bestuur..
Kartini en Dewi Sartika zijn als het ware de eerste Indonesische feministen die het lot van de vrouwen in Indonesia (toen Nederlands Indie) willen verbeteren door middel van opleiding en vorming.
Rd Dewi Sartika was de dochter van de echtpaar Raden Rangga Somanegara en Rd.Ayu Raja Permas , oud bupati (Regent) van Bandung.
Haar vader werd verbannen naar Ternate en ook daar gestorven omdat hij kritik leverde op de benoeming van R.A. Martanegara , de bupati van Bandung .
Haar grootvader van de moederszijde was de bekende Rd. Aria Adipati Wiranata Kusumah VI ook bekend als Dalem Bintang , de alom geliefde Sundanese Regent van Bandung.(1846-1874)
Zij heeft de Eerste Klasse School gevolgd , met Nederlands als voertaal .
De onderwijssysteem was in die tijd niet toegangkelijk voor iedereen.
De gewone Indonesiers (de Inlanders of Pribumi) die kunnen alleen maar naar de Tweede Klasse School .De gegoede Indonesiers en Indische Nederlanders kunnen dan naar de Eerste Klasse School.
Later kreeg de Eerste Klasse School een andere naam , de Hollands Indische School .
Om verder te kunnen studeren , zelfs hoger onderwijs te gaan volgen in Nederland was de HIS de aangewezen route voor de Indonesiers..
Van de H.I.S. kon men verder gaan studeren naar de Mulo , en daarna AMS.
De diploma’s wasgeeft toegang tot de Nederlandse scholen.
De Nederlanders en de happy fews van de Indonesiers hebben dat probleem niet , ze kunnen naar de Europese Lagere School gaan , daarna naar de HBS en eventueel verder gaan studeren in Nederland.
De eerste lichting Indonesische studenten kwamen dan in de begin jaren na 1900 naar Nederland .
Op 16 Januari 1904 ging Dewi Sartika een school oprichten , ze kreeg toestemming van de Regent van Bandung R.A.A. Martanegara om les te geven met 2 nichten in een van de vertrekken van de Kabupaten.
In het begin was de Nederlandse Onderwijs Inspecteur Den Haver huiverig over de zogenaamde “wilde school” van Dewi Sartika.
De Nederlands Indische regering heeft een onderwijsbeleid uitgevoerd dat men alleen een school mag oprichten als het niet in strijd is met de (koloniale)belangen van Nederlands Indie.
Alle scholen die gevaarlijk bestempeld kan worden wordt verboden of gesloten.
Dat is ook 1 van de redenen waarom de Indonesische scholen , opgericht door “nationalistische”elementen in het begin vaak verboden of gesloten worden.
En als het niet mogelijk is kregen de scholen de predikaat van wilde scholen.
Men kan natuurlijk een baan in de overheidsfunctie gewoon vergeten als je uit een wilde school kwam. Dat werd geregeld in de Wilde Scholen Ordonantie.
Uiteindelijk ging hij accoord en de Sakolah Istri werd geboren.
De meisjes werden onderricht in rekenen, schrijven , handen arbeid en in godsdienst lessen.
1910 werd kreeg de Sakolah Istri (meisjes school) een andere naam Sakolah Kautamaan Istri..
Het was op 5 november 1910 , in het huis van de Nederlandse Resident Boissevain waren aanwezig de Inspecteur van Onderwijs Van Bemmel , de Regent van Bandung R..A.A Martanegara , 2 Raden Ayu’s , Dewi Sartika en haar man plus andere Nederlandse gasten de Sakolah Kautamaan Istri opgericht.
Het doel , de opleiding en vorming van de pribumische vrouwen te bevorderen.
Voor haar verdiensten werd Dewi Sartika geeerd met een Silveren en Gouden Medaille van de Nederlands Indische regering.
En op 1 December 1966 werd ze door Raden Soekarno , beter bekend als Bung Karno , de eerste President van Indonesia erkend als Pahlawan Kemerdekaan Nasional.(Nationale Heldin).Zijn vader was Raden Soekemi , ook een leraar .
Wat ook bijzonder is bij Dewi Sartika is dat zij naast haar feministische ideeen ook een voorbeeld geeft van onafhankelijkheidsdrang.
In haar tijd was het nog de gewoonte dat adellijke meisjes een gearrangeerd huwelijk kreeg.
Ze werd eigenlijk gevraagd door een goede huwelijkskandidaat , uit de familie van Pangeran Djajadiningrat uit Banten.
Maar ze heeft haar hart verloren aan een gewone leraar , Raden Kandoeroean Agah Suriawinata , een leraar van een Eerste Klasse School .Kandoeroean was een titel dat verleend werd aan Inlandse Leraren.Eigenlijk was hij niet de juiste partij , maar de liefde overwint alles , ook standen verschil.
Het is echt bijzonder dat ze het aangedurfd heeft om tegen de wil van de familie in te gaan.
Uiteindelijk geeft de familie toch haar toestemming.

In Nederland werd vaak anders gekeken naar de rol van de Indonesische vrouw , vooral als ze toevallig uit een Islamitische achtergrond kwamen.
Terwijl de vrouw in Indonesia wel actieve rol hebben gespeeld in de vorming van de Indonesische maatschappij .
Dat zie je ook in het verre verleden, zoals bijvoorbeeld in Java en Aceh.
In Samudra Pasai , de voorganger van de Acehse Sultnaat had je bijvoorbeeld Vorstin Nihrasiyah (1400-1428)
Of de 4 Acehse Vorstinnen , de bekendste was Ratu Safiatudin, de weduwe van Sultan Iskandar Thani.
Tijdens haar regeringsperiode hebben vrouwen ook politieke macht , ze vormden een kwart van de volksvertegenwoordiger.Aceh ging echt voor de wind tijdens haar regeringsperiode.
Ze werd opgevolgd door 3 Vorstinnen, de Sri Ratu Nuralam, Sri Ratu Inayat Syah , en Ratu Kumala Syah..
Op miliatir terein hebben de Acehse vrouwen 3 admiraals geleverd , Adimraal , Mahayati, Admiraal Keurah Gauti , en Vice Admiraal Tjut M.Inseunen.
Ze kennen ook vrouwelijke soldaten , de bekende Kemala Cahaya Corps, geleid door vrouwelijke generaals.
En niet te vergeten de bekende Cut Nya Dien, Cut Meutia etc die tegen deNederlanders hebben gevochten.
Ook op Sumatra heb je bijvoorbeeld de Minangkabauers, daar heb je de matriarchalesysteem.
De vrouw is als het ware de baas.
Op Java ken men ook diverse vorstinnen , onder andere de bekende Vorstin Tribuwana Tunggadewi van Madjapahit .Op midden Java heb je ook vrouwelijke soldaten van de Sultan.
En in de buiten gewesten(buiten Java) heb nog verschillende Vorstinnen.
Zie ook bijvoorbeeld de rol van de hardwerkende vrouwen op bali , op java etc.
In het onderwijs heb je na 1900 , na de baanbrekende inbreng van Kartini en Dewi Sartika veel Indonesische meisjes die naar Nederlandse scholen gingen , soms met een alternatieve route zoals via de Hollands Indlands School.
Want de ELS , de Europese Lagere School was in het begin alleen maar toegangkelijk voor de happy few.
In West Java gingen veel dochters van de Inlands Binnenlans Bestuur ook naar scholen met Nederlandse taal zoals de H.I.S , Mulo en eventueel verder en zeker tussen de jaren 20 en 30.
Een bekende leraren opleiding waar veel meisjes studeren was bijvoorbeeld de Hollands Inlands Kweekschool Gunung Sari te Batavia..Uiteraard heb je ook nog andere Kweekscholen die de toekomstige leiders van Indonesia helpen op te leiden.
Veel van de toekomstige leiders waren naast dat ze kinderen zijn van de toenmalige Indonesische elite , ook omdat ze de Nederlandse Scholen hebben bezocht.
Het is een leraren opleiding met theosofische achtergrond , en ze zijn bekend met hun nationalistische ideeen..
Een andere voorbeeld was de oudste dochter van een H.I.S. leraar Raden Kandoeroean S.Atmadja uit West Java.De “Kandoeroeans” kregen ook een andere titel Mantri , de vader en werd ook door de plaatselijke bevolking aangesproken als juragan Mantri Guru.
Ze ging zelf naar een school in Semarang , bij de Van Deventer Meisjes School.
Haar grootouders was de echtpaar Raden Kandoeroean Satjamihardja en Nyi Mas Retnaningrum.
Haar grootvader was leraar bij de Gunung Sari Kweekschool.
Twee jongere zusters zaten ook als leerlingen van de Gunung Sari Kweek School , Rd Soekaesih Soeparma Atmadja , en haar jongere zuster Rd Emmy.Soeparma Atmadja.
De laatste trouwde uit liefde met een studiegenoot , de zoon van een Wedana (hoofd District) van een van de districten van de Residentie Batavia.In haar tijd is een gearrangeerde huwelijk nog normaal .
Beiden zijn ook later werkzaam in het onderwijs , als leraren van H.I.S
Hieruit kan je dan concluderen dat de vrouwen in Indonesia atijd een actieve rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van hun volk en vaderland .

Bronnen:
pikiran rakyat
indonesia media
Ami. S.Atmadja
Rd Soekaesih Soeparma Atmadja .
Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

AnisJ
Gebruiker
User icon of AnisJ
spacer line
 

 • Adûh siSid tau banyak dari 'Raden Dewi', bukan saudara ...... nyongSid ...

 • Die 'menir Sid' weet nogal véél van haar af ...... zou het (p)familie zijn ...... Emoticon: Smile Emoticon: Smile

 • Goede college meneer "Sid", nu in het Engels we moet nu in deze tijd van 'globalisering' óók internationaal zijn ......... "jangan lupa Nusa Antara". • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  Malam
  Gebruiker
  User icon of Malam
  spacer line
   


  On 20-01-2007 15:04 AnisJ wrote:
 • Adûh siSid tau banyak dari Raden Dewi, bukan saudara ...... nyongSid ...

 • Die menir Sid weet nogal véél van haar af ...... zou het (p)familie zijn ...... Emoticon: Smile Emoticon: Smile

 • Goede college meneer "Sid", nu in het Engels we moet nu in deze tijd van globalisering óók internationaal zijn ......... "jangan lupa Nusa Antara".


 • Potverdrie, Anis je bent weer aan het zoeken geweest naar oude postings, zoals ik al eerder zei, dan krijg je een brainwave en dan word je wakker.
  In Gods, Allah en Boedha's naam vraag ik jou Anis.
  Is het mogelijk in normale taal te schrijven??????
  Waarom schrijf je niet in normale taal?
  Je hebt veel kennis van Indonesië en een scherpe blik.
  Wij hebben veel postings van jou gezien die doodnormaal zijn.
  Laat nu eens je schizofrene ik varen en doe mee op een normale manier.
  Neen Anis het is niet alleen Malam die er moeite mee heeft er zijn meerdere mensen die jou met jou onbegrijpelijke taal niet begrijpen.
  Als het jou uitkomt, schrijf je begrijpelijke taal, als het jou niet uitkomt dan schrijf je een taal die voor niemand te begrijpen is.

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 20-01-2007 15:04 AnisJ wrote:
 • Adûh siSid tau banyak dari Raden Dewi, bukan saudara ...... nyongSid ...


 • OM Anis , bukan familie.
  Staat gewoon in nederlandse boeken, bisa dicheck.

  Om Malam , Om Anis is een oude bekende van mij Emoticon: Smile


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  Malam
  Gebruiker
  User icon of Malam
  spacer line
   

  Ok Om Sid menggerti hahaha.  4yoke4
  Gebruiker
  User icon of 4yoke4
  spacer line
   

  Malam,

  Anis die nu ook al Om genoemd wordt schrijft zijn laatste postings al een stuk begrijpelijker, af en toe even een oprisping van............... en strepen en wat maleis er tussen door maar daar geeft hij nu toch gelijk de vertaling bij.
  Niet teveel in een keer verwachten hoor Malam. Emoticon: Nooo
  Maar het verhaal van Om Sid was prettig lezen in het Nederlands en zo steek je steeds weer wat op. Als het in het Engels was geweest dan had ik er voor moeten gaan zitten om het door te spitten en dit kon ik tussen het koken door lezen.
  om Sid blijf maar in het Nederlands "verhalen" vertellen hoor! Emoticon: Yes!
  Salam dari Yo Emoticon: Bye bye


  Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

  Zonnebloempje.
  Gebruiker
  User icon of Zonnebloempje.
  spacer line
   

  Ben helemaal met Yoke eens. Emoticon: Yes! .
  Zonnebloempje. Emoticon: Bye bye .  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  Yoke 'nona manis' ...... yth.,

  Vroeger toen op de Lagere School leerden wij 'eenvoudig te rekenen' i.p. daarvan kwam 'Meneer van Dale wacht op antwoord' (MvDwoa) toen leerden wij 'ineens' dat de wereld méér is dan optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen ; als het aan u ligt moet 'tuan pan Dale' nog steeds op antwoord wachten ........
 • In de FAQ info staat dat j/u twee dezelfde postings mag doen in het Engels en Nederlands ......

 • Aangezien u niet op de hoogte bent van de bovenstaande info van siSid, moet u eens voorstellen wat voor info de engelstalige forummers onthouden wordt ...... "wij moeten niet alleen naar onze eigen navel kijken ......."

 • a bit off/topic Katanya 'Dewi' (weduwe van dhr. Sukarno) is een Indonesische met een Japanse moeder ....... itu benàr ..... ???'


  Sid ..... geef óók info over de 'bronnen'/boeken waar dat alles instaat; diegenen die méér willen weten/lezen kunnen dan zich verder verdiepen ... • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  sidia
  Gebruiker
  User icon of sidia
  spacer line
   

  Om Anis

  Het is voor mij al moeilijk genoeg om in bhs belanda te gaan schrijven (zeeer moeilijk) .Dus als je mijn stukje (ook gestolen en geassembleerd) in bhs England wil vertalen en plaatsen , pse feel free .

  De bronnen zijn , oude verhalen , persoonlijke anekdotes , diverse indonesische sites en mijn grote jempol.
  De inhoud is gegarandeerd , je moet mij op mijn blauwe ogen kunnen vertrouwen.
  Heb ook ergens anders (mag geen reclame maken) iets geschreven (geassembleerd) over De Oude Elite en Kemerdekaan .
  Als reactie op de negatieve verhaal van Max Havelaar over de rol van de oude elite in N.O.I.


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  Je weet wat 'ze' zeggen van 'theorie': 'Het is eenbeschrijving van de praktijk' ......


  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  4yoke4
  Gebruiker
  User icon of 4yoke4
  spacer line
   

  Kep.jth. Om Anis,

  Terima kasih voor de informasi,
  tuan pan Dale kwam pas op school toen ik er al af was, niet dat we daarvoor niet konden rekenen maar we hadden dat ezelsbruggetje nog niet. Emoticon: Very funny Emoticon: Party!

  Nou ja, als iemand de behoefte voelt om een 2 talig topic te maken, ik vind het best maar zo'n lang interessant verhaal over een .....feministe....lees ik heel graag in het Nederlands.
  Dus luister naar Om Sid en vertaal het in het engels als je vindt dat daar behoefte aan is en ik zal de FAQ eens doorlezen.

  Maar waarom vermeld je nou dat Dewi Sukarno een gemengd bloedige vrouw is ?

  Salam dari nona Yo Emoticon: Bye bye


  Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

  AnisJ
  Gebruiker
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  'Nona Yo manis' yth.,

  " ....... ik heb mij onlangs laten informeren, de vader van Dewi, een bekende INDOnesische diplomaat is, en haar moeder Japanse ......"

 • Dit is óók totaal nieuw voor mij hóór ........


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  4yoke4
  Gebruiker
  User icon of 4yoke4
  spacer line
   

  Anis,
  Dat Dewi Sukarno half japans is dat is al veel langer bekend, geen asbakkenras Emoticon: Confused dus maar rasveredeling zo te zien Emoticon: Devil .Tegenwoordig schijnt ze in Frankrijk te wonen, heb ik van horen zeggen.

  p.s. google maar even op dewi sukarno, genoeg informatie zou ik zeggen.

  Nu maar weer on topic dan?
  Emoticon: Yes!


  Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

  Plaats een reactie op dit onderwerp

  Je moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen. Je kunt inloggen door hier te klikken.
  Als je nog geen lid bent, kun je jezelf hier registreren.


  nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen

  9,570,783 views - 117,907 berichten - 9,322 onderwerpen - 6,028 leden
   Gesponsorde links

  © indonesiepagina.nl · feedback & contact · 2000 - 2019
  Websites in ons netwerk: indahnesia.com · ticketindonesia.info · kamus-online.com · suvono.nl

  76,368,737 pageviews Een website van indahnesia.com