Molukse kwestie nieuwe info over hoe de kaping werd beindigd


 Subforum Indonesië op z'n Nederlands 
76 bezoekers

Startpagina
Je bent nu in > Forum > Indonesië op z'n Nederlands > Bekijk onderwerp

18-01-2015 01:48 · [nieuws] Politieagent Indonesië gepakt met xtc-pillen  (0 reacties)
18-01-2015 01:32 · [nieuws] Nederlander Ang Kiem Soei geëxecuteerd in Indonesië  (3 reacties)
17-01-2015 01:27 · [nieuws] Brandstofprijzen opnieuw flink verlaagd  (0 reacties)
16-01-2015 02:13 · Indonesië gaat veroordeelde Nederlander executeren  (160 reacties)
05-08-2014 23:16 · [nieuws] Jakarta wil parkeermeters gaan plaatsen  (0 reacties)

nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen
Albert
Gebruiker
User icon of Albert
spacer line
 

Misschien voor kenners een intressant artikel, over hoe het er (werkelik) aan toe ging)Onder aan staat een link voor meer info,

Uitgelicht: De bevrijdingsactie bij De Punt

Eén van de gijzelnemers in de trein bij De Punt was Hansje Uktolseja. Het relaas met betrekking tot haar levensloop en hoe ze uiteindelijk bij de kapingsactie is betrokken en is gesneuveld, is het best te omschrijven door haarzelf in haar afscheidsbrief:
‘Papa en mama, als u deze brief vindt ben ik niet meer thuis, maar bij mijn vrienden. Ik schrijf u deze brief omdat ik weet dat papa en mama gaan piekeren over waar ik ben. Ik ben een Zuid-Molukse en een christen, en ik ben niet bang te sterven. Van uit mijn geloof in Jezus Christus wil ik handelen. (…)

Nu zeg ik onomwonden ook tegen u, papa en mama: ik ben bang, omdat ik niet weet wat er zal komen. Ik ben een meisje dat een grote mond heeft en eigenwijs is, en ik ben ook bang. Het wapen dat ik draag, draag ik met geloof in mijzelf. Daarom, papa en mama, wees niet bang dat ik dit wapen ondoordacht zal gebruiken. Kijk niet naar mij als een kind dat de bedoeling heeft om met dit wapen mensen te doden. Ik vraag u, papa en mama, vergeef mijn vele fouten en daden die ik jegens papa en mama heb begaan. Als ik doodgeschoten word, dan is dat niet erg, omdat het niet voor niets gedaan zal worden. Met een doel dat niet zinloos is. (…)
Ik weet, alhoewel onze weg lang zal zijn en het moeilijk zal zijn om onze vrijheid te verkrijgen, dat we dit met Gods hulp toch eens zullen bereiken. Ik wil hiermee zeggen dat wij met Gods wil elkaar weer zullen ontmoeten. Misschien niet hier, maar op een andere plaats. Dat leg ik in Gods handen.’


Haar toenmalige vriend die de actie overleefde wil er evenals haar familie geen woorden meer aan wijden en de zaak laten rusten. Het oprakelen van de geschiedenis en het romantiseren van slachtoffers en daders moet koste wat kost worden vermeden. We respecteren de wens van de nabestaanden en de wens van de gegijzelden.

Maar: Wat is er gebeurd in die trein?

In 2011 heeft een marinier als lid van de Bijzondere Bijstands Eenheid zijn getuigeverslag gedaan, die de hele actie in een volstrekt ander perspectief heeft gezet.
Nadat marinier X zijn bekentenis had gedaan stelde de president van de Molukse regering in ballingschap John Wattilete (een advocaat) vast dat “nu deze kennis er is, er zeker iets mee gedaan moet worden.” Er werd afgesproken dat de R.M.S-regering de taak op zich zou nemen eerst de nabestaanden te informeren. Eerder zou er geen verder onderzoek plaats kunnen vinden om te voorkomen dat als gevolg daarvan ongecontroleerde berichten nabestaanden zou bereiken en verwarren.

Het gesprek vindt plaats op verzoek van Marinier X. Hij wil de RMS-regering vergiffenis vragen voor zijn deelname aan de bevrijdingsactie en zijn aandeel in de doden die gevallen zijn. Via zijn deelname aan een geloofsgroep is hij in contact gekomen met Frits Sahertian en heeft deze verzocht hem in contact te brengen met de RMS–regering.
X is een stevige kerel die recht door zee is en een eerlijke en oprechte indruk geeft. Het is hem zeer duidelijk aan te zien dat het verleden aan hem vreet en hij getraumatiseerd is.
X zegt dat hij er niet mee kan leven dat er doden zijn gevallen tijdens de bevrijdingsactie terwijl dat niet nodig was. Dat alles in de doofpot gestopt is vanwege de bescherming van een hoge politicus, Dries van Agt. Hij zegt dat het aan Van Agt te danken is dat zijn leven traumatisch verlopen is. Aan de vooravond van de bevrijdingsactie kwam Van Agt heel joviaal de ruimte binnen waar de mariniers verbleven en net zo joviaal zei: ”Jongens, we gaan er tegen aan vannacht! En denk er om, we gaan niet voor gevangenen!”

Deze houding van Van Agt irriteerde alle mariniers zwaar: ”Hij deed heel populair en deed net alsof hij één van ons was, alsof hij zelf aan de actie deel zou nemen.”

X zegt een paar dagen voor de bespreking op het kantoor van Wattilete gebeld te zijn door de voormalige Minister van Defensie Middelkoop. X en Middelkoop hebben elkaar regelmatig ontmoet en ik begreep dat er een zekere mate van vriendschap is. Ook treffen zij elkaar op een jaarlijkse reünie waar ook de mariniers die deelnamen aan de bevrijdingsactie aanwezig zijn. X zegt dat er nog een drietal mariniers zijn die zo worstelen en getraumatiseerd zijn door hun deelname aan de bevrijdingsactie en daarmee naar buiten willen komen. Middelkoop zegt in dat telefoongesprek volgens X: ”X, we weten waar je mee bezig bent, denk goed na wat je gaat doen want ze zullen je niet met rust laten.” Hij vermoedt dat zijn telefoon en internetverkeer door de overheid afgeluisterd worden.

X legt uit dat zijn leven is bepaald door wat er tijdens de bevrijdingsactie is gebeurd. ”Ik heb nooit begrepen dat wij niet voor moord zijn vervolgd, wat daar in die trein gebeurd is, is verschrikkelijk. Die jongens en dat meisje zijn gewoon afgeslacht en vermoord. Bij binnenkomst door ons zijn gewonden en stervenden die al door vuur van buiten de trein geraakt waren en zich absoluut niet meer konden verweren met een schot in het hoofd afgemaakt.”

“Er is door ons gemoord in die trein.”

Bij binnenkomst stond één van die jongens (een kaper) ongewapend in het gangpad met zijn handen omhoog om zich over te geven. Hij vormde geen enkel gevaar maar toch schiet je hem dan met een salvo neer. En je vergeet nooit dat daar die jongen op de grond ligt die al zo aangeschoten is dat hij niets meer kan. Je vergeet nooit meer de blik in zijn ogen toen hij zag dat je je handvuurwapen pakte en hij besefte wat daar de bedoeling van was. Hij maakte met zijn hand nog een afwerend gebaar voor zijn gezicht en toch druk je je wapen dan af. Ik begrijp niet waarom, maar toch druk je dan af.”

”Maar vergeet niet dat het zo’n surrealistisch gebeuren is. Je komt die trein binnen en die is al vol rook en je ruikt het kruit en je hoort geschreeuw. Het is zo klein, zo’n gangpad is zo nauw en je hebt opdracht iedereen uit te schakelen. Het is de totale chaos die voor een ieder die er niet geweest is niet voor te stellen is. Het is zo’n extreme situatie waarin in korte tijd zoveel gebeurt. Het is zo heftig dat je de controle over je kringspier kwijt bent. Het is de hel. En als je dan buitenkomt en weet dat je die trein ingegaan bent en je ziet dat er rubberzakken met lichamen naar buiten gedragen worden…. Ik ben ook niet meer terug naar binnen gegaan.”

“En het was niet nodig geweest, er hadden bij de bevrijdingsactie geen doden hoeven te vallen. Vanaf het begin waren wij mariniers voor een aanval met gas. In de trein stonden de deksels van de wc potten open en wij hebben diverse malen onze voorkeur uitgesproken om onder hoge druk daar gas door naar binnen te spuiten dan hadden wij na vijf minuten gewoon naar binnen kunnen gaan en iedereen geboeid naar buiten kunnen brengen. Technisch wat dat heel goed mogelijk en wij hadden de mogelijkheid daartoe.”

“Vergeet niet dat wij iedere nacht onder die trein waren vanwege de afluisterapparatuur die wij daar aangebracht hadden. Iedere nacht waren wij daar. Wij wisten precies waar iedereen zich bevond. Al weken wisten wij dat. En ieder woord wat gezegd werd in die trein werd afgeluisterd.”


Van Agt heeft dan wel gezegd dat hij tot deze gewelddadige bevrijding gedwongen was om executie van passagiers te voorkomen, maar dat is een leugen. Iedereen wist – en wij hebben de bandopnames gehoord , dat de kapers besloten hadden niemand te executeren. Ze hadden daar een discussie over gehad en hadden het voorbeeld van de vorige treinkaping waarbij wel passagiers geëxecuteerd waren. Ze hadden afgesproken geen geweld te gebruiken en iedereen bij ons wist dat. Ook omdat de inwilliging van hun eisen voor een vrije aftocht dan in gevaar zou komen. Toch heeft Van Agt doorgezet. Bij Den Uyl zag je de vertwijfeling en zijn strijd over de beslissing en dat heeft ons goed gedaan, maar uiteindelijk heeft Van Agt hem meegesleept.”

“Tijdens de weken dat wij gestationeerd waren bij de trein zijn er twee hoge militaire Israëlische experts geweest om met onze superieuren te overleggen en advies te geven.”

“Aan de vooravond van de actie hebben wij illegale munitie verstrekt gekregen. Munitie die bij het verdrag van Genève verboden is verklaard. Die munitie was hollow point vijf. Het slaat gaten in mensen.”

“Als je weet hoe Hansina er uit zag… zij was totaal aan flarden geschoten. Geloof mij, zij lag totaal aan gort.”

“Het was bekend dat juist de avond voor de actie er zich twee passagiers verplaatst hadden om ergens anders te gaan slapen. Wat in al die weken niet gebeurd was, gebeurde juist de avond voor de actie. Iedereen was daarvan op de hoogte want van minuut tot minuut wisten wij waar iedereen zich in de trein bevond. De twee lagen in het gedeelte van de trein wat bij de bestorming doorzeefd zou worden. Ondanks dat de leiding dit wist is er toch tot de aanval overgegaan. De twee waarvan er één het overleefd heeft zijn bewust opgeofferd. Als Van Agt zegt bang te zijn geweest voor executies van de passagiers door de kapers en daarom tot deze actie over moest gaan, één van de passagiers is juist geëxecuteerd door de keuze van Van Agt.”

“In die trein zijn alle rechten geschonden. Als iemand zich overgeeft mag je hem niet meer neerschieten en toch hebben wij dat gedaan. We hebben geleerd dat als iemand gewond is je hem verzorging dient te geven, maar wij hebben ze gedood. Ik begrijp nog steeds niet dat wij niet vervolgd zijn. Toen er een onderzoek van de rijksrecherche kwam en wij in een treinstel na moesten spelen wat wij gedaan hadden, hebben wij dat geweigerd. En daar ook nooit meer iets over gehoord.”

“Wat aan mij vreet is dat ik militair ben geworden om mijn land te verdedigen en niet om ingezet te worden bij acties als deze. Iedereen zei wel dat die jongens terroristen waren, maar wij mariniers zagen dat niet zo. Wij noemden ze activisten en hadden nog wel enig begrip voor ze ook.”

Einde verslag Marinier X. in gesprek met de Molukse regering in ballingschap

Bron:
http://tegenlichters.wordpress(...)/de-molukse-kwestie/
http://herstelderepubliek.word(...)rs-bij-de-punt-1977/


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

raanr
Gebruiker
spacer line
 


Email-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan. Albert: bedankt voor het artikel. Heb het eergisteren op FB geplaatst. Nu maar hopen dat de voorgenomen insignes voor de mariniers uitblijven!valerio
Gebruiker
spacer line
 

Wat ik mis bij het verhaal van marinier X, is de eenduidige schietinstructie die hij van zijn meerdere gekregen ZOU moeten hebben, dwz die kolonel bd die het insigne geweigerd heeft. Die heeft op zijn beurd weer instructies van de hoogste militaire top gekregen en die kregen op hun beurt instructies van de politieke top. Dit is de bevelslijn die ik als oud-marineman ken, dus waarbij eenieder gedekt is.

Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat van Agt heel olijk de barak binnen komt en dan tegen de BBE even zegt: we maken geen gevangenen. dat lijkt me in het Nederlands bureaucratisch systeem uitgesloten.

De bevelvoerende BBE-commandant, die kolonel bd die dat insigne heeft geweigerd, zou toch meer licht in de zaak kunnen geven, daarover zwijgt hij vreemd genoeg, hij moet ook aan zijn pensioen denken.Anorak
Gebruiker
User icon of Anorak
spacer line
 

Wat een kontverhaal dit. Als dit verhaal vam mariniet X al waar is? Vergat marinier X even de doden onder de treinpassagiers. De lijken werden notabene uit de trein gedumpt. De kapers zelf hebben voor de kaping zelf nog een lichte straf gekregen en liepen na een paar jaar al weer vrij rond. En dat is wel normaal? Het heeft overigens niets te maken met Molukkers of niet. Ongeacht de afkomst mogen ze dit soort figuren die moorden rustig afmaken. Zonder enkel probleem. Na meer als 30 jaar nunzo uit de kast komen? De man moet zich diep schamen, al helemaal als hij denkt zijn verontschuldigingen te moeten maken. Wat een mafkadaver. Emoticon: Angry


Where there is a will there will be relatives.

Anorak
Gebruiker
User icon of Anorak
spacer line
 

En een insigne mogen de boys van mij best hebben. De kapers hadden de hele bestorming kunnen voorkomen. En was deze aktie helaas nodig.


Where there is a will there will be relatives.

bule gembel
Gebruiker
User icon of bule gembel
spacer line
 

Beste Albert,

Goed dat je het artikel hebt geplaatst. Het verhaal kan heel goed kloppen. Als ex militair met oorlogs ervaring weet ik dat dit soort dingen zo kunnen gaan. Wellicht heeft van Acht dit gezegd of in een iets andere strekking.

Er Gebeuren bij acties soms dingen die niet iedereen weet of hoeft te weten.
Soms is het beter niet alles te weten.

Een vriend van mijn oom zat in die trein als gijzelaar. Ik heb hier veel over gehoord.


Het mooie van je eigen fouten is dat anderen er soms heel gelukkig van worden..

valerio
Gebruiker
spacer line
 

Ik denk dat Anorak het spoor bijster is. Het bovenstaand verhaal gaat over de treinkaping in de Punt in 1977. Bij de bestorming van de trein door Mariniers kwamen 2 treinreizigers en 6 Molukse kapers om het leven. Er werden hier geen reizigers door de kapers gedood.

Anorak verwart deze treinkaping met die bij Wijster in 1975 waarbij tenminste de treinmachinist en een treinpassagier door de Molukkers terecht werden gesteld en hun lichamen uit de trein werden gegooid.

Anork vergeet gemakshalve dat we in een democratie en een rechtstaat leven waarbij ook het doden van burgers volgens bepaalde regels gaat of hij dat wil of niet..

Voor een beter begrip zou Anorak zich dienen in te lezen in de geschiedenis van de Molukkers. Zij zijn als niet bestaan danwel als tweede rangsburgers beschouwd , weggestopt in ex-concnetratiekampen of speciale woonwijken wat de integratie niet bevorderd. Ik wil de gijzelingen niet goedpraten maar het Regeringsbeleid tav de Molukkers blinkt niet uit door evenwichtigheid. Het minderwaardigheidsgevoel van de Molukkers zou op een gegeven moment tot uitbarsting komen en de armzalige treinreiziger kreeg de rekening gepresenteerd. Anorak zou eens Falon of JP Sartre op na moeten slaan om zijn inzicht in de dynamiek der zaak te vergroten. dat kan zeer verhelderend werken

En om een Marinier voor Mafkadaver uit te maken doet goed aan het onverdeeld onderscheidingsonvermogen van Anorak. De Marinier was de laatste in de bevelslijn dus wel de laatste die rekening en verantwoording schuldig is. Laat hij Van Agt eens rekening en verantwoording vragen die was tenslotte politiek verantwoordelijk maar nee hoor Anorak scheldt en is sterk met de zwakken maar zwak tegen de sterken als van Agt. en van Agt was nooit sterk kijk maar naar de drie van Breda..

Ik ben zelf ook exmilitair, Marine-oficier en heb zelf les gegeven aan Mariniers dus ik kende het Korps

De kaping heeft er wel toe geleid dat op het Ministerie van WVC een speciale afdeling voor Molukse zaken werd opgericht. Dat hebben Indo's nooit voor elkaar gekregen, en ik kan mezelf herinneren dat zelfs een Molukker Directeur werd van een afdeling. Wat een kaping al niet te weeg kan brengen

En dat de Minister nog na 35 jaar wat insignes wil uitdelen spreekt voor zijn onbenul en ongevoeligheid maar dat zijn we wel gewend. Ik wacht totdat hij insignes gaat uitdelen aan de soldaten van SArebrenica, Die krijgen het omdat ze NIET schoten.Albert
Gebruiker
User icon of Albert
spacer line
 


On 14-06-2012 18:26 valerio wrote:
Ik denk dat Anorak het spoor bijster is. Het bovenstaand verhaal gaat over de treinkaping in de Punt in 1977. Bij de bestorming van de trein door Mariniers kwamen 2 treinreizigers en 6 Molukse kapers om het leven. Er werden hier geen reizigers door de kapers gedood.

Is dat werkelijk zo, niet negatief bedoeld. Maar heb je de kranten kunnen controleren op waarheid?

Over kranten gesproken, even OT.
Na de val van het kabinet vanwege o.a. ESM (40 miljard), werd Wilders als een zwart schaap afgetekend door alle kranten en dat is nog zwak uitgedrukt.
De kamerleden weigerden allemaal te wachten tot September (verkiezingen). Nee moet er nu door gedrukt worden, de stemmer is niet belangrijk want die zegt toch NEE.
Tot 3x toe heeft Wilders het gevraagd, tevens via de rechter. Dat is tot nu toe 4x NEE. Nu probeert hij weer maar dan op een andere manier om via de rechter ESM uit te stellen. Maar alle kranten verketteren heb. Dus over de waarheid gesproken in de kranten, ze zijn niet te vertrouwen. daarom kan het ook zo zijn dat om bepaalde redenene het aantal slachtoffers niet klopt. vraag mij niet waarom, het is maar een gedachte. Emoticon: Confused


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Albert
Gebruiker
User icon of Albert
spacer line
 

DE MOLUKSE KWESTIE – SLOT OP DE DOOFPOT

Hans Hillen, minister van Defensie wil insignes uitreiken aan de militairen die in 1977 de gijzelingsacties van Molukse jongeren in een school in Bovensmilde en een trein bij De Punt met geweldsgebruik hebben beëindigd. Deze demissionaire minister wordt ervan verdacht zijn naam in de geschiedenisboekjes te willen laten bijschrijven ten koste van anderen. Inmiddels is bekend geworden, dat sommige van die militaren niet willen worden beloond voor het doodschieten van mensen. Deze integere houding zal in het Haagsche Politieke Circus van een ongekozen staatshoofd slecht vallen en in ieder geval op onnozel onbegrip stuiten. Hans Hillen kan zich gereed maken voor een afgang als mens.

Het belonen van deze geweldsactie komt in een ander daglicht te staan na publicatie van de getuigenis van één der betrokken leden van de BIJZONDERE BIJSTANDS EENHEID (BBE) destijds. Er komt pijnlijk boven tafel wat al 35 jaar koste wat kost is onderdrukt en waarbij we de uitreiking van een insigne moeten zien als het slot op de deksel van deze doofpot. Zie het artikel op TEGENLICHTERS en het artikel op Herstel de Republiek twee dagen geleden: DE EXECUTIE VAN DE MOLUKSE TREINKAPERS BIJ DE PUNT (1977). Waar in het onderstaande stuk “De Nederlandse Regering” staat, moet u beseffen, dat die onder leiding stond van “koningin” Juliana, ongekozen staatshoofd, voorzitter raad van State en hoofd van de regering. Het Kabinet Den Uyl deed haar vuile werk. Dezelfde Juliana die geen recht op die positie had en al eens doelwit was geweest (maart 1975) van een Molukse gijzelingsactie.

ONRECHT RECHTZETTEN

Ik keur iedere soort van geweld, inclusief vrijheidsberoving, pertinent en met grote overtuiging af.

Ik heb begrip voor de beweegredenen van de Molukse activisten van de jaren ’70.

Ik heb geen enkel begrip voor de opstelling van de Nederlandse regering destijds én vandaag.

De Molukkers hebben die acties faliekant verkeerd uitgevoerd met alle desastreuze gevolgen van dien. Er zijn willekeurig treinreizigers en willekeurig kleine schoolkinderen tegen hun wil en ongeprovoceerd gevangen genomen. Dit is buitenproportioneel geweld.

Iedereen had er echter zonder kleerscheuren van af kunnen komen, als de BBE ter plekke het juiste consigne was gegeven en naar eigen inzicht de actie had mogen beëindigen.

Dit dacht ik toen en dat denk ik nog steeds.

Het consigne voor de BBE had moeten luiden:
1)snel een einde maken aan deze toestand
2)alle middelen worden beschikbaar gesteld
3)het aantal slachtoffers moet nihil tot minimaal zijn
4)vanaf UUR NUL heeft Commandant BBE gezag over de situatie tot de daders fysiek zijn uitgeschakeld.

Het volgende kan worden vastgesteld.

Commandant BBE bepaalt methode en tijdstip. Mariniers van de BBE hadden nimmer gevraagd om de middels internationale verdragen verboden Hollow Point (dumdum) munitie, maar er is gevraagd om strijdgas. De commandant ter plaatse had ook nimmer op die bewuste dag tot de aanval over gegaan, omdat met exact wist wat er in die trein gebeurde, wat er werd besproken en wie waar was gesitueerd, dag en nacht. Een regeringsleider mag nimmer het consigne geven om “geen gevangenen te maken”. Politici die zich gaan bezig houden met zaken die handelen om leven en dood, zijn niet met de schutter of het slachtoffer begaan, maar slechts met henzelf en de eventuele consequenties.

Met begassing had men de zaak binnen minuten kunnen klaren. Dit is niet gebeurd en is de Nederlandse regering aan te wrijven. De commandant ter plaatse kent de situatie en neemt de ultieme beslissingen: als de politiek is uitgepraat volgen de (gewelds)maatregelen. Hoe deze worden uitgevoerd is de verantwoording van de commandant ter plaatse.

Dit is de kardinale fout van de Nederlandse regering geweest en dient hen alsnog te worden aangerekend.

De Molukkers zijn verantwoordelijk voor de doden aan beide zijden. De Nederlandse regering is door haar foutieve beslissing schuldig aan het aantal doden.

Moord betekent in het natuurrecht levenslange opsluiting en dood door schuld idem. De mannen en vrouw hadden levenslang moeten uitzitten, want de twee gijzelaars zijn gedood door schuld. In China wordt de familie gekend in de strafmaat, het is in een normaal functionerend land wellicht aan te bevelen eenzelfde methode te introduceren.

De Molukkers hebben een fout gemaakt door onschuldigen te gijzelen. Als de Molukkers tot dergelijke acties bereid waren geweest, hadden ze in ieder geval de echte schuldigen moeten gijzelen, dus kabinetsleden van Drees en Willem Drees zelf gevangen moeten nemen. Het was niet voor niets, dat ze Juliana wilden kidnappen, omdat die bij de soevereiniteitsoverdracht van Suriname met stelligheid beweerde “dat ieder volk recht heeft op zijn onafhankelijkheid”.

Om vandaag zaken recht te zetten moet de reeds op leeftijd rakende Dries Van Agt alsnog ter verantwoording worden geroepen – niet goedschiks (vrijwillig), dan maar kwaadschiks (het strafhof). Iemand die opdracht geeft voor moord is gelijkwaardig aan de werkelijke schutter en moet levenslang in bewaring worden gesteld. Of staan de “boven ons gestelden” ook boven de wet? Dan dient de wet te worden herschreven om dat soort discriminatie te elimineren!

Om misverstanden te voorkomen, tenslotte de soevereine afspraak zoals die destijds door de aanvoerder van de treinkapers Max Papilaya is verwoord en wat bij de gijzelaars én de Nederlandse regering, c.q. Dries Van Agt c.s wel degelijk bekend was:

“Geen doden door onze kogels”.

Reacties van lezers en bron: http://herstelderepubliek.word(...)-slot-op-de-doofpot/


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 14-06-2012 19:50 Albert wrote:

On 14-06-2012 18:26 valerio wrote:
Ik denk dat Anorak het spoor bijster is. Het bovenstaand verhaal gaat over de treinkaping in de Punt in 1977. Bij de bestorming van de trein door Mariniers kwamen 2 treinreizigers en 6 Molukse kapers om het leven. Er werden hier geen reizigers door de kapers gedood.

Is dat werkelijk zo, niet negatief bedoeld. Maar heb je de kranten kunnen controleren op waarheid?
Ja, dat klopt. Ik hoef er geen krant op open te slaan want heb indertijd de ontwikkelingen van uur tot uur gevolgd.Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Hoewel ik nooit een voorstander van de RMS ben geweest daar ik het beschouw als een voortzetting van koloniale politiek door een clubje gefrustreerde (zeer Nederlands opgevoede) Molukkers en Nederlandse handlangers die bang waren de macht kwijt te raken en ondergesneeuwd te worden in de grote eenheidsstaat RI, heb ik wel begrip kunnen opbrengen voor de gewelddadige acties van de Molukse jongeren destijds. De ouders van deze jongeren zijn op zo'n gruwelijke wijze verlakt en verneukt door de Nederlandse overheid dat het goed te begrijpen is dat men tot zulke daden overgaat.
Geweld is nooit goed te praten maar het begrijpen is iets anders.
De acties waren weliswaar politiek-RMS gericht maar vonden hun oorsprong feitelijk in de abominabel walgelijke wijze waarop de overheid destijds is omgegaan met haar trouwe ex-KNIL soldaten die zijn afgedankt als een stuk oud vuil, ver van hun geboortegrond.Malam
Gebruiker
User icon of Malam
spacer line
 

Alles op een rijtje zetten, misschien dat het geweld dat bij de actie bij de bevrijding van de gijzelaars in de trein bij de Punt is gebruikt dan enigszins is te verklaren.

Augustus 1970: bezetting woning Indonesische ambassadeur, een Nederlandse politie agent wordt neer geschoten.

April 1974: een nieuwe poging de ambassadeurs woning te bezetten(hij was niet thuis)

Maart 1975: de politie verijdelt een gijzeling van Koningin Juliana

December 1975, de bezetting van de trein bij Wijster, De machinist en twee passagiers worden zonder pardon geëxecuteerd

Mei 1977 treinkaping bij de Punt, tevens wordt er een lagere school in Bovensmilde bezet.

Laat duidelijk zijn dat deze Molukse kapers en bezetters pure terroristen waren die moord op onschuldige mensen niet uit de weg gingen.
Bezetten van een lagere school, onschuldige kinderen van 6 tot 12 jaar , hoe diep kunnen terroristen zakken en hoever willen ze gaan Emoticon: Angry

Door de ervaring met eerdere kapingen/bezettingen van deze idioten was inmiddels duidelijk dat ze tot alles in staat waren.
Is het dan vreemd dat er een besluit wordt genomen de boel af te schieten?


Er ontbreekt iets in dit lieve briefje van Hansje
Nu zeg ik onomwonden ook tegen u, papa en mama: ik ben bang, omdat ik niet weet wat er zal komen. Ik ben een meisje dat een grote mond heeft en eigenwijs is, en ik ben ook bang. Het wapen dat ik draag, draag ik met geloof in mijzelf. Daarom, papa en mama, wees niet bang dat ik dit wapen ondoordacht zal gebruiken. Kijk niet naar mij als een kind dat de bedoeling heeft om met dit wapen mensen te doden. Ik vraag u, papa en mama, vergeef mijn vele fouten en daden die ik jegens papa en mama heb begaan. Als ik doodgeschoten word, dan is dat niet erg, omdat het niet voor niets gedaan zal worden. Met een doel dat niet zinloos is. (…)
Ik weet, alhoewel onze weg lang zal zijn en het moeilijk zal zijn om onze vrijheid te verkrijgen, dat we dit met Gods hulp toch eens zullen bereiken. Ik wil hiermee zeggen dat wij met Gods wil elkaar weer zullen ontmoeten. Misschien niet hier, maar op een andere plaats. Dat leg ik in Gods handen.’


En wel dit. Lieve papa en mama, vraag in naam van mij ook vergeving aan al die lieve papa's en mama's van de kindertjes die mijn maatjes gegijzeld hebben, het leven van die kindertjes ligt namelijk niet in Gods handen, maar in handen van mijn maatjes die zelfs geen ontzag hebben voor onschuldige mensen en kinderen net als uw lieve dochter
Malam
Gebruiker
User icon of Malam
spacer line
 


On 15-06-2012 05:55 Yogya-Bali wrote:
heb ik wel begrip kunnen opbrengen voor de gewelddadige acties van de Molukse jongeren destijds. De ouders van deze jongeren zijn op zo'n gruwelijke wijze verlakt en verneukt door de Nederlandse overheid dat het goed te begrijpen is dat men tot zulke daden overgaat.


Pardon YB, er is niet één reden te bedenken om te rechtvaardigen dat onschuldige mensen worden vermoord en kinderen gegijzeldSurya Atmadja
Gebruiker
User icon of Surya Atmadja
spacer line
 


On 15-06-2012 06:02 Malam wrote:
Alles op een rijtje zetten, misschien dat het geweld dat bij de actie bij de bevrijding van de gijzelaars in de trein bij de Punt is gebruikt dan enigszins is te verklaren.

Augustus 1970: bezetting woning Indonesische ambassadeur, een Nederlandse politie agent wordt neer geschoten.

April 1974: een nieuwe poging de ambassadeurs woning te bezetten(hij was niet thuis)

Hoe zit het met de bezetting van Indonesische consulaat generaal in Amsterdam Zuid ?.
Waar een Indonesier verongelukte .
Toevallig een bekende van mijn moeder.
Er was toen "onzekerheid" bij vele Indonesiers (toen nog niet zo veel ) die in Nederland werken en omdat ze door de regering(CD-CC) en hun werkgevers (expats) uit Jakarta werden uitgezonden ?
Mijn moeder was secretaris van Indonesische dames vereniging , mijn vader was vice voorzitter van een Indonesische organisatie en (semi) ambtenaar .
Wij wonen op steenworp afstand van de Indonesische consul generaal in Amsterdam (Nw Zuid).
Het was toen een kleine hechte Indonesische gemeenschap.

In de praktijk had ik geen last , ondanks dat ik veel Molukse vrienden had in Twente waarvan de ouders echte KNILers waren (RMS-KPK ?) , kom ik ook bij hun thuis .
Wel moet ik in die tijd een paar weekendjes in een lege trein coupe reizen vanaf Enschede naar Amsterdam, tt/m in de buurt van Apeldoorn.
Veel Zd Molukkers wonen in de regio Almelo-Wierden- soms ook in de buurt van Deventer.

Ik weet nog dat we ( Indonesiers die in de regio Adam wonen ) onder politie begeleiding naar een klein vliegveld in de buurt van Den Haag gingen om Soeharto te verwelkomen.
bisa dicek of makemyday .

Surya Atmadja
Gebruiker
User icon of Surya Atmadja
spacer line
 


On 15-06-2012 05:55 Yogya-Bali wrote:

De acties waren weliswaar politiek-RMS gericht maar vonden hun oorsprong feitelijk in de abominabel walgelijke wijze waarop de overheid destijds is omgegaan m et haar trouwe ex-KNIL soldaten die zijn afgedankt als een stuk oud vuil, ver van hun geboortegrond.


Ben >100% eens , ondanks dat ik Indonesier ben.
Het is toch wat dat je oude verdiensten ( bijna 350 jr lang) zo beloond werd .
Je werd verneukt .
Indonesiers hebben een gezegde :" Habis manis sepah dibuang ".

Vrije vertaling:
Nadat de zoetstoffen op is wordt de uitgezogen dus onbruikbare rietsuiker staaf weggegooid .bisa dicek of makemyday .

Malam
Gebruiker
User icon of Malam
spacer line
 

Twee dingen staan als een paal boven water.

De ex KNIL soldaten zijn verneukt.
en
Het executeren van onschuldige mensen is op generlei wijze goed te praten.Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

100% mee eens. Daarom plaatste ik ook deze zinsneden:
De ouders van deze jongeren zijn op zo'n gruwelijke wijze verlakt en verneukt door de Nederlandse overheid dat het goed te begrijpen is dat men tot zulke daden overgaat.
Geweld is nooit goed te praten maar het begrijpen is iets anders.

Ook deze:
Hoewel ik nooit een voorstander van de RMS ben geweest ........... heb ik wel begrip kunnen opbrengen voor de gewelddadige acties van de Molukse jongeren destijds.
Dit betekent nog niet hetzelfde als het ermee eens zijn. Ik heb echter toentertijd wel kunnen begrijpen waarom deze Molukse jongeren tot dergelijke acties overgingen: puur uit frustraties en de behandeling van hun ouders. Laten we eerlijk zijn: Wat zouden wij doen als onze ouders op een dergelijke wijze werden afgedankt na "gedane diensten" (en dan nog wel de vieze handen wassen voor de Nederlandse koloniale bezetters).
Het doden van mensen is nimmer goed te praten. Echter, het zal een laatste wanhoopsdaad zijn geweest van een groep die zich in de knel bevond.
Zoals wel degelijk veel begrip heb kunnen opbrengen voor de frustraties van de toenmalige Molukkers, kan ik die zeker niet hebben voor de huidige generatie jonge allochtonen die uitsluitend willen vreten van de Nederlandse mij. en er verder tegen aanschoppen zonder enige gegronde reden. De Molukkers hadden een goede reden, de huidige allochtone lastpakken niet.Anorak
Gebruiker
User icon of Anorak
spacer line
 

Ik heb volledig begrip voor de positie van de Molukker. Neemt niet weg dat het lot van gegijzelden in handen was van de zelfde groep. Ik kan me wel inleven in een wanhoops daad. Maar dan 3 keer? 2 keer een trein, een school en het provinciehuis in Assen niet te vergeten. Dat de Molukse samenleving onevenredig hard is getroffen staat buiten kijf. Het falen van onze regeringen hebben hier een inbreng in.

Maar zoals ik eerder aangaf, niet zozeer voor de Molukse gemeenschap maar in zijn algemeen is terrorisme onder geen enkel beding te rechtvaardigen.

En voor Valerio, als georganiseerde groepen overgaan tot een vorm van herhaalde terrorisme, zie de voorbeelden hierboven, dan rechtvaardigd het zeker de bestorming van de trein. Men had al een eerdere ervaring, en nogmaals de kapers hadden in eigen hand of het zover kwam. Ik heb geen medelijden met de omgekomen kapers en ben nog steeds van mening dat er te licht gestraft is.

Het is meer als triest en dat is een understatement wat er met de Molukse samenleving in Nederland is gebeurd. Of dat een valide reden is voor terrorisme? Ik denk het niet.

Het zou goed zijn dat de nu of komende regering meer doet aan erkenning dan er tot nu toe gedaan is. En inderdaad deze gemeenschap is wel geslaagd in integratie. Voorbeelden genoeg. Daar kunnen andere groepen in de Nederlandse samenleving een voorbeeld aan nemen.


Where there is a will there will be relatives.

Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 15-06-2012 09:39 Anorak wrote: En inderdaad deze gemeenschap is wel geslaagd in integratie. Voorbeelden genoeg. Daar kunnen andere groepen in de Nederlandse samenleving een voorbeeld aan nemen.
Juist. En dan is dit nogal liefst de bevolkingsgroep die tegen haar wil naar NL is gekomen (en de Indo's). Niet zoals al die andere allochtonen die uit eigen wil zijn gekomen maar vervolgens hun nakomelingen een hele samenleving laten terroriseren.
Voor mij zijn de werkelijke terroristen de huidige allochtone jongeren die de positie van vrouwen , homo's en andersdenkenden weer in de tijd terug duwen.valerio
Gebruiker
spacer line
 

De Molukse bevolkingsgroep heeft een zeer hoog % manlijke arbeidslozen en ook veel drugsverslaafden. Dus integratie voor deze groep vindt niet plaats. Vrouwen daarentegen, weet ik uit ervaring hebben zich veel gemakkelijk geintegreerd. in de NL-samenleving.

In de Molukse en dus oud-KNIL gemeenschap wordt strijd gezien als iets helend en emanciperend, daarbij wordt de gewelds- en moordspiraal op de achtergrond gedrongen en dat is wel vreemd voor een gemeenschap die vroeger door dominees werden geleid, maar ik denk dat de militanten de overhand hadden.. Geweld wordt door hen gerechtvaardigd door de wijze waarop zij door de NL-regering zijn behandeld. Het is opmerkelijk dat bij de laatste gijzeling de Molukkers geen passagiers hebben terechtgesteld ondanks de lange duur van de gijzeling (20 dagen). Dit betekent dat ze tot onderhandelingen bereid waren maar dat er van de andere zijde geen duidelijke politieke oplossing voorhanden lag behalve gewapend ingrijpen.

Ook was een Moluks vrouw betrokken bij de gijzeling en dat lijkt me voor een door mannen beheerste gemeenschap een wonder, misschien wilde zij zich wel bewijzen met alle gevolgen van dien.

De les die we eruit kunnen trekken is dat andere minderheden (zie de Banlieus in Frankrijk) ook in een geweldsspiraal kunnen geraken. Daarom zal ik oppassen de trein naar Groningen te nemen.raanr
Gebruiker
spacer line
 

Beste mensen, ik denk dat we afdwalen. Natuurlijk waren de acties niet te rechtvaardigen. Dit is ook wat anders dan begrijpen. Door sommige forummers is dit wat mij betreft ook goed verwoord. Oude koek dus!

De vraag is of het tactvol/gepast/respectvol is om de 'treinmariniers' voor te dragen voor een lintje juist in de periode dat de kaping van 35 geleden (door wie dan ook) wordt herdacht.
Eerste-kamerlid Frank van Kappen, oud generaal-majoor bij de mariniers, vroeg zich af waarom militairen alleen voor acties in het buitenland een onderscheiding krijgen. En niet voor acties (lees: afslachting) in eigen land, zoals bij de gijzeling in de Punt. Van Kappen, die tijdens de bestorming van de trein in het hoofdkwartier in Rotterdam zat, diende in december (2011!) een motie in. Minister Hillen (politiek verantwoordelijke) kwam vorige week aan zijn wens tegemoet. Applaus Emoticon: Worship

Na de recente onthullingen (geruchten daarover deden al veel langer de ronde) door een oud-marinier, is de suggestie van Albert zo gek nog niet. Laten de politiek verantwoordelijken van 35 jaar geleden zich maar verantwoorden voor een internationaal strafhof.Malam
Gebruiker
User icon of Malam
spacer line
 


On 15-06-2012 12:48 raanr wrote:


Na de recente onthullingen (geruchten daarover deden al veel langer de ronde) door een oud-marinier, is de suggestie van Albert zo gek nog niet. Laten de politiek verantwoordelijken van 35 jaar geleden zich maar verantwoorden voor een internationaal strafhof.


Nee nee nee de voorgaande acties van deze terroristen hadden al aangetoond dat ze zonder pardon onschuldige mensen executeerden en kinderen gijzelden.
Niks verantwoorden, lik op stuk, niets mis mee.
Wie de bal kaatst moet hem terug verwachten.
Nu de boel goed gaan praten omdat één of andere ouwe lul na 44 jaar ineens bloed voor zijn hart heeft gekregen?

Wegwezen, ik ben het niet eens wat er in Israël en de bezette gebieden gebeurd, maar het lik op stuk beleid, één raket van jou en je krijgt er 5 terug werkt wel.
Niks geen medelijden, en publiceren van lieve briefjes aan aan ouders als je maatjes 105 kinderen gijzelen hou ik me al helemaal niet mee op.
Waar is jullie realiteit gevoel???????raanr
Gebruiker
spacer line
 


Niks goed praten Malam en ook geen medelijden, maar wel de zaak inzichtelijk en transparant maken!

Één raket van jou en je krijgt er 5 terug heeft niet gewerkt, werkt niet en zal ook nooit werken. Dat is realiteit!Malam
Gebruiker
User icon of Malam
spacer line
 


On 15-06-2012 13:37 raanr wrote:

Niks goed praten Malam en ook geen medelijden, maar wel de zaak inzichtelijk en transparant maken!

Één raket van jou en je krijgt er 5 terug heeft niet gewerkt, werkt niet en zal ook nooit werken. Dat is realiteit!


Zelfs zaken die die op dit moment al inzichtelijk en transparant zijn worden niet aangepakt.
Zie de postings van YB.
Graven in het verleden van terroristen en hoe ze het vaantje hebben gestreken heeft weinig zin.
Beter de terreur van het huidige moment aanpakken.
Lik op stuk, durf verdorrie in mijn eigen stad niet meer na 9 uur in de avond over straat.
Slaan ze me kreupel dan krijgen ze 2 maanden om vervolgens erna een ander te pakken.
Lik op stuk, aanpakken dat schorem, Nederlands, Marrokaans of Oostblok, ik stem zeer zeker niet op Wilders, maar het is niet vreemd dat zoveel Nederlanders op hem stemmen.
Oppakken dat schorem en lange gevangenis straffen en duidelijk niet in een luxe hotel.
Ik ben duidelijk een jongen van de harde aanpak.
Heb ik recht op, heb sinds 1955 meegewerkt Nederland te maken tot het mooie sociale land wat het was tot pakweg 10 jaar geleden.
Oppakken en opbergen dat schorem die de boel verzieken, of het nu Nederlanders, Molukkers, Turken of Marrokanen zijn.
De actie bij Wijster heeft nog steeds mijn hele instemming, jammer dat in de huidige tijd als je een inbreker of verkrachter van je kind met een honkbalknuppel in zessen hakt dat je vast komt te zitten en dat stuk ellende na twee dagen vrij rond loopt.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben.oyibo
Medewerker
User icon of oyibo
spacer line
 

raanr,

Reageren op iets waar we de feiten en omstandigheden niet van kennen heeft weinig zin.
We kunnen op de wetenschap afgaan van wat toen met onze eigen ogen gezien hebben, waaronder ik zelf. Sorry, maar de kapers hadden het zelf in de hand, de doden, ook als die gemaakt zijn door degene die de bestorming hebben MOETEN doen zijn voor rekening van de kapers.

Er is geen enkele reden voor de valse schaamte van een marinier. Deze man moet zich doodschamen als het werkelijk zo is dat hij deze uitspraak heeft gedaan.

Elk bewijs daarvoor m.i. ontbreekt. Tot de man en publiek zijn vals schaamte het publieke domein ingooit.

En inderdaad, lik op stuk toepassen voor de overige bevolkingsgroepen die we op zijn minst lastig kunnen noemen.


It's only kinky the first time.

Plaats een reactie op dit onderwerp

Je moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen. Je kunt inloggen door hier te klikken.
Als je nog geen lid bent, kun je jezelf hier registreren.


nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen

9,570,783 views - 117,907 berichten - 9,322 onderwerpen - 6,028 leden
 Gesponsorde links

© indonesiepagina.nl · feedback & contact · 2000 - 2021
Websites in ons netwerk: indahnesia.com · ticketindonesia.info · kamus-online.com · suvono.nl

95,261,285 pageviews Een website van indahnesia.com