De 'weeshuisjes


 Subforum Algemene Indonesiëpraat 
88 bezoekers

Startpagina
Je bent nu in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > Bekijk onderwerp

18-01-2015 01:48 · [nieuws] Politieagent Indonesië gepakt met xtc-pillen  (0 reacties)
18-01-2015 01:32 · [nieuws] Nederlander Ang Kiem Soei geëxecuteerd in Indonesië  (3 reacties)
17-01-2015 01:27 · [nieuws] Brandstofprijzen opnieuw flink verlaagd  (0 reacties)
16-01-2015 02:13 · Indonesië gaat veroordeelde Nederlander executeren  (160 reacties)
05-08-2014 23:16 · [nieuws] Jakarta wil parkeermeters gaan plaatsen  (0 reacties)

nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen
Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Dit is de 1e maal dat ik een topic start daar ik doorgaans meer voldoening haal uit het reageren op bestaande topics.
Echter, het afgelopen jaar ben ik te vaak geconfronteerd met zgn. weldoeners op dit forum, die met hun verhalen over hun weeshuisjes e.d. lijken te willen tonen hoe goed men wel is. Als iemand goed wil doen, dan hoeft dat niet aan de grote klok te worden gehangen. Ik heb meer respect voor de anonieme gever die op de rekening van een reeds bestaande organisatie geld stort (zonder ermee te koop te lopen) dan die egotripperij die ik hier tegen kom. Waarom een zoveelste weeshuisje erbij terwijl er al voldoende initiatieven zijn die goed werken. Zeker die weeshuisjes in Bali ruiken naar “zelf graag verblijven op Bali” en er dan nog even een “goed doel” bij doen als sausje over de eigen ego heen (ticket dikwijls bekostigt door de “stichting”). Hulp geven als have naar de have-not stinkt naar zelfbevrediging en zelfrespect. Kom eens hier wonen zonder uitkering, pensioen of i.d. uit NL en kijk eens of je werkelijk in staat bent de have-not met zijn/haar struggle for life hier te begrijpen i.p.v. dit soort Freudiaanse egotripperij en zelfverheerlijking.

Ik verwijs even naar het gedeelte dat ik heb geplaatst op het subforum 'In het nieuws' • Indonesische president bezoekt Nederland
Yogya-Bali Posted Email-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan. 15-11-2010 02:10

Nou en of die koloniale tijd nog een rol speelt. De hele koloniale houding is en wordt nog steeds met de paplepel ingegoten in NL. Men is het zich niet bewust omdat het altijd al heeft geschort aan enig inzicht in ons eigen koloniaal denken.
Juist dat zgn. "goed doen" (ontwikkelingshulp, weeshuisjes steunen, Indonesische afscheidingsbewegingen hun gang laten gaan, etc.) zijn voorbeelden uit het koloniale denken van de Nederlander. Vaak is er sprake van een onbewust schuldgevoel maar nog vaker van een gevoel "zie mij hoe goed ik doe"; dit allemaal ter zelfbevrediging en machtsgevoel over de minder machtige en nooddruftige medemens. Het zou beter zijn het koloniale denken in zichzelf te leren (h)erkennen, dan zichzelf op de borst te slaan hoe goed, hulpgevend en solidair we zijn (heel makkelijk vanuit een gunstige economische positie, opgebouwd over de ruggen van de voormalig gekolonialiseerden).
Kijk naar de pyramide van Maslow waarin de gemiddelde Nederlander in de hogere regionen van de behoeftenhierarchie verkeert nadat al lange tijd geleden is voldaan aan diens basisbehoeften alvorens hij aan meer luxe, minder noodzakelijk behoeften toekomt. Pas als de eerste levensbehoeften zijn voldaan, kan men aan zelfactualisatie gaan doen: erkenning (zelf-imago, reputatie, eigendunk, zelfrespect, status hebben), zelfverwerkelijking.
Op dat punt staat de gemiddelde Nederlander vele treden hoger op deze pyramide door haar economisch goede positie en is "goed doen" doorgaans een zaak van zelferkenning, reputatie en eigendunk; en veel minder een zaak van belangeloze solidariteit. Het gros van de Indonesische bevolking is nog hard bezig op de eerste trede van de pyramide: fysiek, de lichamelijke behoeftenbevrediging.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://www.communicatiemodel.n(...)/PiramideMaslow1.gif
http://www.leren.nl/cursus/man(...)otiveren/maslow.html


Een enkele reactie die ik wel op zijn plaats vond, was van dutchbird, Posted Email-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan. 06-11-2010 00:13 op Subforum 'Bali, het godeneiland' • "ons weeshuis"

Organisaties als onder andere Yayasan Bali, Yayasan Kasih Peduli Anak, East Bali Poverty Project, Rotary Denpasar en WA voorzien behoorlijk in de behoefte en Bali feitelijk niet zit te wachten op nog meer 'ach wat zielig' goede bedoeling stichtingen. Vrienden van ons hebben onlangs hun bescheiden aktiviteiten in Sanur moeten staken door tegenwerking van de autoriteiten, maar ook door de kinnesinne van andere vanuit Nederland opererende kleine stichtingen in de "markt".


Als men enigszins kijk heeft op de realiteit alhier (politiek en maatschappij) dan weet men dat men feitelijk moet beginnen bij de volwassenen (politiek, educatie) daar er voor de kids uit de “zielige” weeshuisjes een fictieve toekomst wordt voorgehouden die binnen de huidige maatschappijstructuur volledig voorbij gaat aan de realiteit en deze kids alleen maar zwaar teleurgesteld, ontgoocheld en gefrustreerd in de (toekomstige) maatschappij achterlaat.
Yogya-Bali, Posted Email-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan. 15-11-2010 06:01, Subforum 'Algemene Indonesiëpraat' · Barack Obama: diversiteit Indonesië voorbeeld voor wereld

Met de huidige "reformasi" is democratie verworden tot:

moneypolitics =
1. miljoenen rupiahs neertellen voor een plaats als parlementslid, districtsbestuurder, dorpshoofd, etc.,
2. miljoenen rupiahs neertellen voor een baan in het "apparaat",
3. miljoenen rupiahs neertellen voor een plaats op een goede school/universiteit);

Schoenmaker blijf bij je leest en laat de hulpverlening over aan de professionals.pak ronald
Gebruiker
User icon of pak ronald
spacer line
 

Yogja-bali

Helemaal eens met je kritische blik. In 2009 is Dhr Janssen gepromoveerd, met als titel van het proefschrift "Ontwikkelingssamenwerking werkt niet". Hier wordt een harde noot gekraakt over welke acties wel en niet werken. De website www die hij beheerd geeft aan welke acties wel kunnen werken.
Denk dus goed na voordat je zelf een initiatief start of dat je geld geeft.


D e hulp faalt, en hoe dat komt


De grote hoeveelheden hulp aan Afrika hebben tot nog toe geen enkel effect. Wereldwijd neemt de welvaart toe en daalt het percentage armen. Alleen in Afrika (ten zuiden van de Sahara) is er al decennia geen enkele verbetering: het percentage ondervoede mensen blijft even hoog, en de levensverwachting blijft onveranderd laag.

Er is geen statistisch verband tussen hulp en ontwikkeling. Landen die veel hulp ontvangen ontwikkelen zich niet sneller dan landen die weinig of geen hulp krijgen. Zoals de hulp nu wordt gegeven heeft die dus geen zin.

Waar voedsel schaars is leiden drinkwatervoorziening en gezondheidszorg tot meer kinderen en meer kinderondervoeding. In Afrika en India is meer dan 40% van de kinderen onder de vijf jaar langdurig ondervoed (aanzienlijk te kort voor hun leeftijd). Door verbetering van de drinkwatervoorziening en de gezondheidszorg stijgt het aantal kinderen per gezin, maar de hoeveelheid voedsel blijft gelijk. daardoor neemt de kinderondervoeding toe.

Lager onderwijs leert arme kinderen niets waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. De meeste kinderen leren alleen een beetje lezen en schrijven. Ze volgen na de lagere school geen ander onderwijs en ze verwerven geen vakkennis. Maar nergens in de wereld kun je met alleen wat lezen en schrijven een behoorlijk inkomen verdienen.

De slechte kwaliteit van het bestuur kan niet door hulp worden verbeterd. Veel hulp maakt het alleen maar erger. Grote hoeveelheden hulp maken het de politici heel erg gemakkelijk om aan veel geld te komen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van de steun van de bevolking, en concentreren ze zich op het vergroten van hun eigen macht en rijkdom. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het bestuur. Door veel hulp gaat de kwaliteit van het bestuur dus achteruit.
Een derde van de staatsfondsen in de ontwikkelingslanden raakt zoek door corruptie. Van de Nederlandse hulp verdwijnt per jaar ruim anderhalf miljard Euro. Verscheidene betrouwbare instanties, zoals de Wereld Bank, hebben cijfers gepubliceerd over de omvang van de corruptie in ontwikkelingslanden. Het blijkt dat grofweg een derde deel van het overheidsbudget verdwijnt door corruptie. Dat geldt ook voor de hulp. Dat is een extra reden om minder hulp te geven rechtstreeks aan de overheid.

De grote hoeveelheden hulp aan Afrika veroorzaken een overwaardering van de lokale munt waardoor landbouw en industrie niet kunnen concurreren. De grote stromen euro's en dollars van de hulp stuwen de waarde van de lokale munt omhoog. Daardoor ligt in Afrika het prijspeil royaal boven dat in landen zoals China en India, terwijl de productiviteit daar bovendien al veel hoger is. Fabrieken en boerenbedrijven in Afrika kunnen daarom niet concurreren. Door de hulp zoals we die nu geven stagneert de economie.Hoe het anders kanZouden de gezinnen die schoon drinkwater krijgen wel voldoende voedsel hebben, dan zou de kinderondervoeding niet stijgen. Dus als die families over de kennis beschikken om meer voedsel te produceren, of om een inkomen te verdienen waardoor ze voedsel kunnen kopen, dan heeft schoon drinkwater wel een positief effect. En indien de kinderen praktische vaardigheden leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen, dan draagt het onderwijs wel bij aan de armoedevermindering. Bovendien, als de donorlanden minder hulp geven in de vorm van geld aan de overheid, en meer in de vorm van overdracht van praktische kennis aan de armen, dan zou het bestuur niet verslechteren, en zouden de armen meer kans hebben uit de armoede te ontsnappen. En gaan de mensen meer produceren dan groeit ook de economie, en daardoor wordt het opdrijvend effect van de hulp op de wisselkoers van de lokale munt geneutraliseerd. En dan kunnen Afrikaanse boeren en bedrijven wel concurreren. Dan ontstaat er werkgelegenheid en zullen, op termijn, de lonen gaan stijgen.
De ontwikkelingshulp moet zich dus vooral concentreren op de overdracht van kennis en kunde waarmee de armen een inkomen kunnen verdienen.


Samenvattend

Er blijken allerlei mechanismen te bestaan die ertoe leiden dat de doelen van de hulp niet worden behaald. Die zijn nauwelijks bekend, en voor zover ze wel bekend zijn wordt het effect ervan genegeerd. Maar de hulp kan meer worden gericht op het verbeteren van de eigen capaciteiten van de mensen zodat ze betere producten en diensten gaan produceren, en op een efficientere manier. Daardoor verdienen ze een inkomen en vermindert de armoede.
Programma's die daarop gericht zijn hebben vaak wel een positief en blijvend effect.


Download rapporten


Meer uitleg en een wat meer uitgebreide onderbouwing vindt u in het rapport "De ontwikkelingshulp moet radicaal anders". Het volledige onderzoek, inclusief de aanpak en alle bronnen, vindt u in het proefschrift.Ga staan waar geen plek is om te staan.

dutchbird
Gebruiker
spacer line
 


Juist dat zgn. "goed doen" (ontwikkelingshulp, weeshuisjes steunen, Indonesische afscheidingsbewegingen hun gang laten gaan, etc.) zijn voorbeelden uit het koloniale denken van de Nederlander. Vaak is er sprake van een onbewust schuldgevoel maar nog vaker van een gevoel "zie mij hoe goed ik doe"; dit allemaal ter zelfbevrediging en machtsgevoel over de minder machtige en nooddruftige medemens.

Tja, er is weinig veranderd sinds de tijd van het 'verplichte' inzamelen van melkdoppen en zilverpapier Emoticon: Wink


NGS stock photos

merapi
Gebruiker
User icon of merapi
spacer line
 

Hai pak Ron,
hoe is het met je gezondheid?gaat het goed?Heb je bericht gelezen, metalle respect, je lijkt wel de nieuwe Max Havelaar! goedhoor!
Je kunt ontwikkelingshulp onder 2 noemers vatten: het faalt,zeer zeker.
- ontwikkelingshulp is enorm verdeeld, en goede controle is er niet [wantrouwen speel zeker een rol]
-corruptie; vrijwel ongrijpbaar
Prima Ron, jouw uitgangspunt om kennis en kunde over te dragen, maar dan moet de lokale overheid wel meewerken!
En die medewerking is er niet, zeer moeizaam.
Religie speelt een enorme rol in RI.
Mijn standpunt is om geen bemoeizucht te tonen.
, maar wel betrokkenheid, tenslotte wonen er heel veel Indische mensen in Nederland
Indonesie heeft zelf gekozen voor de onafhankelijkheidSurya Atmadja
Gebruiker
User icon of Surya Atmadja
spacer line
 

je lijkt wel de nieuwe Max Havelaar!

Max Havelaar is een verbitterde Europese Bb-er .
Die gedroeg zich als de beruchte olifant in een "inheemse porseleinen winkel".

Veel Indonesiers weten niet echt wat en wie Max Havelaar is .
Ze weten alleen dat hij tegen zijn bazen ( de overheid-G.G) had gestreden , dus indirect de onderdrukte inheemsen geholpen.


bisa dicek of makemyday .

zieleffe
Gebruiker
spacer line
 


Op 17-11-2010 00:30 schreef merapi:
Hai pak Ron,
hoe is het met je gezondheid?gaat het goed?Heb je bericht gelezen, metalle respect, je lijkt wel de nieuwe Max Havelaar! goedhoor!
Je kunt ontwikkelingshulp onder 2 noemers vatten: het faalt,zeer zeker.
- ontwikkelingshulp is enorm verdeeld, en goede controle is er niet [wantrouwen speel zeker een rol]
-corruptie; vrijwel ongrijpbaar
Prima Ron, jouw uitgangspunt om kennis en kunde over te dragen, maar dan moet de lokale overheid wel meewerken!
En die medewerking is er niet, zeer moeizaam.
Religie speelt een enorme rol in RI.
Mijn standpunt is om geen bemoeizucht te tonen.
, maar wel betrokkenheid, tenslotte wonen er heel veel Indische mensen in Nederland
Indonesie heeft zelf gekozen voor de onafhankelijkheid

Niet zo overdrijven Merapi
Dhr Pak Ronald heeft ook maar knip en plak werk geleverd.
U hemeld hem al als een Max Haverlaar idool,is dat niet te veel eer voor die mijnheer?.
K heb voor u het antwoord, van wat Dhr L.J.H. Janssen Rapport in zijn afstudeer proefschrift van de tweede kamer is beantwoord door de toenmalige minister van ontwikkelings samenwerking.
Gelukkig waait er nu een andere bewind , en we zullen moeten hopen dat het geld in de toekomst beter besteed wordt, als wat het door die linkse mentaliteit is uitgevoerd geweest. Emoticon: Stupid Emoticon: Cooool Emoticon: I love it Emoticon: Wink
Dit is het Antwoord van de Toenmalige minister.
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

pak ronald
Gebruiker
User icon of pak ronald
spacer line
 


On 17-11-2010 10:01 zieleffe wrote:

[quote removed]

Niet zo overdrijven Merapi
Dhr Pak Ronald heeft ook maar knip en plak werk geleverd.
U hemeld hem al als een Max Haverlaar idool,is dat niet te veel eer voor die mijnheer?.
K heb voor u het antwoord, van wat Dhr L.J.H. Janssen Rapport in zijn afstudeer proefschrift van de tweede kamer is beantwoord door de toenmalige minister van ontwikkelings samenwerking.
Gelukkig waait er nu een andere bewind , en we zullen moeten hopen dat het geld in de toekomst beter besteed wordt, als wat het door die linkse mentaliteit is uitgevoerd geweest. Emoticon: Stupid Emoticon: Cooool Emoticon: I love it Emoticon: Wink
Dit is het Antwoord van de Toenmalige minister.


Click to see original image


Yep......ik behoef de credits nietGa staan waar geen plek is om te staan.

paulana
Gebruiker
spacer line
 

Om Ziel, met mijn knip en plakwerk wat je gisteren schreef, gaat nog niet zo best.

Dat proefschrift van Dhr. Janssen kon men in Panorama en Bildzeitung lezen, toch interessant. Emoticon: Party!


Om Swastiastu

bambang
Gebruiker
spacer line
 

Het schip naar RI zal zeker stranden.
Er zijn zovele mensen gestrand in RI door liefde, zaken, vriendschap. RI is een heel andere wereld. Er zijn te veel obstakels (visa, regels, [groeps]cultuur, mentaliteit). Als je geen overlevings- en zakeninstinct in RI hebt, dan zou je kunnen overleven door eigen inkomen uit NL te hebben.
Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Nou ja, heeft niet veel uitgehaald deze topic. Het slappe en egotripperig gewauwel over de weeshuisjes en hun arme nooddruftige Indonesische kindertjes gaat gewoon stug door op dit forum. Het is 2010 goddamme en geen jaren-60, -70 of -80 meer. Laat a.u.b. dit werk aan professionals over.Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 18-11-2010 05:27 bambang wrote:
Het schip naar RI zal zeker stranden.
Er zijn zovele mensen gestrand in RI door liefde, zaken, vriendschap. RI is een heel andere wereld. Er zijn te veel obstakels (visa, regels, [groeps]cultuur, mentaliteit). Als je geen overlevings- en zakeninstinct in RI hebt, dan zou je kunnen overleven door eigen inkomen uit NL te hebben.
Bambang, je bent een roepende in de woestijn. Het is parels voor de zwijnen gooien. Ik lijk doorgaans ook op een Don Quichotte als ik dit soort uitspraken doe.
Een ezel stoot zich in het gemeen, geen 2x aan dezelfde steen. Echter wel de Nederlandse nieuwkomer (in de koloniale tijd noemden ze dat een "baar" = baru ) die - ondanks waarschuwingen - eigenwijs als nummer duizend-zoveel exact weer dezelfde fout begaat als al die 1000-en voorgangers. Moeilijk om te leren als je stamt uit een volk van kepala batu/keras kepala .elsbeth
Gebruiker
spacer line
 

YB, ik ben het helemaal met je eens. Geen verder commentaar nodig.
Groet Elsbethwillemgeheim
Gebruiker
spacer line
 

Je bent toch niet verplicht om een topic te lezen er zijn er genoeg die ik niet lees laat ieder in zijn waarde...merapi
Gebruiker
User icon of merapi
spacer line
 

Laat dit commentaar maar Willem; dit leidt tot niets.
Ik wil je wel bellen, maar geef even je nr door en nogmaals je emailadreswillemgeheim
Gebruiker
spacer line
 

staat op de site Wilmaelsbeth
Gebruiker
spacer line
 


Op 20-11-2010 20:39 schreef willemgeheim:
Je bent toch niet verplicht om een topic te lezen er zijn er genoeg die ik niet lees laat ieder in zijn waarde...


Neemt niet weg dat ik het helemaal eens ben met Yogya Baliwillemgeheim
Gebruiker
spacer line
 

Dat mag maar ik laat me hierdoor echt niet afleiden het is je goed recht om tegen onze stichting te zijn en de directie van het rode kruis te spekken die is inmiddels al weer aan een nieuwe mercedes toe...elsbeth
Gebruiker
spacer line
 

Tjonge jonge, wat een hoogmoed en kortzichtigheid.senior
Gebruiker
User icon of senior
spacer line
 


On 20-11-2010 22:47 willemgeheim wrote:
Dat mag maar ik laat me hierdoor echt niet afleiden het is je goed recht om tegen onze stichting te zijn en de directie van het rode kruis te spekken die is inmiddels al weer aan een nieuwe mercedes toe...Die rijdt tegenwoordig in een volvo...tenminste, afgelopen donderdag nog wel.


hati hati, pelan pelan

willemgeheim
Gebruiker
spacer line
 

Beter kortzichtigheid als aan het langste eind trekken ben er voorlopig helemaal klaar mee met het forum want kost me teveel tijd en levert niets op alleen zulke mailtjes....

Senior zal vast geen kleintje zijn

E-mail zoeken
Details weergevenAan willemgeheimEmail-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan.hotmail.com
Van: merapi (Email-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan. Emoticon: Bye bye .nl)
Verzonden: zaterdag 20 november 2010 22:07:35
Aan: willemgeheimEmail-adres is vervormd om spam tegen te gaan. Klik hier om naar het profiel van deze gebruiker te gaan.hotmail.com


willem,luister goed,dit is een echte mail.

ik zie er vanaf om mee te doen met je project.

heb intussen veel mail gehad van andere forummers over jou.

weet niet wat ik moet denken.

jammer dat het zo gelopen is groeten wilma .


Deze e-mail werd verzonden vanaf Anoniemail.nl Emoticon: Bye bye
Iedre dommerik weet dat dit vals is...

En nu ga ik echt aan mijn time out beginnen voor iedereen een gezond 2011Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Wat een theekrans gewauwel weer. En wie de schoen past, trekke hem aan. Ik heb niemand bij naam genoemd want het stikt op het forum van het zielige, arme 'weeshuisjes'-gedoe (staat niet voor niets tussen aanhalingstekens; daarmee bedoel ik ook al die andere charitatieve éénmans-initiatieven). Getuige de "Rode Kruis"-opmerking hierboven - exact Elsbeth: ".....wat een hoogmoed en kortzichtigheid" - blijkt het doorgaans om één grote egotripperij te gaan.
Ga in godsnaam allemaal eerst in therapie i.p.v. de Indonesische bevolking te blijven beschouwen als een zooitje zielige nooddruftige mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen (de koloniale tijd is al sinds 1945 voorbij), loop niet voortdurend te koop met je eigen ego en goeddoenerij en laat het werk aan de echte professionals over die al jaren ervaring hebben. Overhead is nog geen corruptie. En dit soort gevestigde instituten zullen percentueel hoogstwaarschijnlijk een veel lagere overhead hebben, een grotere kans op succes en continuering van projecten. Wederom: Schoenmaker blijf bij je leest.Yogya-Bali
Gebruiker
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 20-11-2010 22:47 willemgeheim wrote:
Dat mag maar ik laat me hierdoor echt niet afleiden het is je goed recht om tegen onze stichting te zijn en de directie van het rode kruis te spekken die is inmiddels al weer aan een nieuwe mercedes toe...
Vreselijk. Wat een gigantische egotripperij en zelfingenomenheid. Zelf zit u de ganse dag achter het internet getuige uw voortdurende postings met ongefundeerde kritiek op andere welzijnsinitiatieven.paulana
Gebruiker
spacer line
 

Zo zo , dat was Brandpunt...goedenavond..


Om Swastiastu

zieleffe
Gebruiker
spacer line
 

Niet alleen Brandpunt maar ook andere actuele zenders hebben het er over.

Op de eerste plaats ben K het met Yogya-Bali het eens.
En als je daarmee eens ben dan hoef je daarop niet te reageren.
Maar wat je nu weer eens ziet dat er meerdere mensen kritisch zijn met alle goede doelen.
Die mening deel K ook want juist hulp maak je afhankelijk en word je niet gestimuleerd zelf je eigen beter te maken.
Vanmorgen was er een deskundige bij WNL (HIER te zien) die ook er over had.
Hij vertelde dat het een heel goede industrie is geworden.
Met een tussen persoon die er ook van moet leven.
Dat allemaal maak het nog eens duidelijk dat er dan juist niets helpt.
Want de verantwoordelijke mensen kijken de andere kant op en die denken waarom niet, ze doen lekker wat wij niet meer hoeven te doen.
Zo simpel is het.
En dat maak het dat er nooit de problemen opgelost word, in die landen waar ze het zelf wel kunnen.
En daar is Indonesië ook het geval.
Er heerst daar veel rijkdom, en die mensen zijn verantwoordelijk er voor.
Dat moet je niet willen.
Daarom is het beschamend dat van uit het buitenland deze hulp geleverd word, al is het kleinschalig gedaan.
Laat K proberen even iets uit te leggen, wat mij zo erg bezig houd.

Een voorbeeld Joop van de Ende is rijk en bouwt er de DeLaMar Theater van, daar kan iedereen van genieten

Ergens in de wereld was er een vaas te koop van 50 miljoen, ook een beeld van miljoenen te koop.
Wie dat koopt is niet goed wijs, en heeft dan alleen maar zijn eigen als belangrijkste persoon voor ogen.
Als hij nou iets laat bouwen of waar meerdere mensen van kunnen genieten, of zich omhoog kan brengen,wat dan het geld goed terecht laat komen.

Laat niet die mensen zich geweldenaren vinden, zoals onze Prinses Máxima, die wel zich opwerpt als nog een lening stelsel in het leven te roepen.
Maar daar zet ook geen zoden aan de dijk, het help een klein beetje
Zolang men niet wilt investeren in een land, zal er geen verbetering gebracht worden.
En alle mensen die dat zich eigen aantrekt, moet niet zelf hulp verlener worden, uit het oogpunt van zieligheid, maar de politiek ter verantwoording roepen.
Het is beschamend voor de politiek dat men de armoede in de wereld niet goed oppakt, en er voor zorgd dat er beter geld naar die mensen ten goed laat komen.

Dat heb ik inmiddels gedaan onder mijn eigen naam aan de politieke partijen.
Dat kan u ook doen, en ook de regering van, (voor ons Indonesië) hierop aanspreken.
Daar heb je meer aan, dan weer een op eter in een land, wat al te veel bevolking in hun midden heeft.
Dat wil dan niet zeggen dat je daar niet na toe moet gaan, wel als toerist, en als je dan daar wilt zijn dan moet je zeker je eigen broek op kunnen houden, en dan het liefst iets meer, te geven hebben.
Zoals je een voorbeeld aan die mensen, dat die genen daar de economie help op te bouwen.
Daar kan je wel veel respect voor hebben. Emoticon: I love it Emoticon: Cooool Emoticon: Stupid Emoticon: So funnyVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

merapi
Gebruiker
User icon of merapi
spacer line
 

Stijgende armoede in NL is helaas een gegeven: bij jongeren is het vaak over consumtie, bij ouderen is het meer dan schrijnend!
Ze weten de weg niet in de papieren bureaucratie en verarmen en vereenzamen.
Ja, Om Ziel, maar helaas doet de politiek niets aan mondiale armoede.
het voorbeeld van Maxima is treffend: een lening voor een microcrediet in ontwikkelingslanden, vliegreis en verblijf op kosten van de belastingbetaler [Maxima zal echt niet in een tent gaan liggen]
Maar belangrijker: waar is de controle hierop, dat niet deze begunstigden in handen vallen van woekeraars, schuldeisers en corruptiePlaats een reactie op dit onderwerp

Je moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen. Je kunt inloggen door hier te klikken.
Als je nog geen lid bent, kun je jezelf hier registreren.


nieuw onderwerp | reageer | nieuwste onderwerpen | actieve onderwerpen | inloggen

9,570,783 views - 117,907 berichten - 9,322 onderwerpen - 6,028 leden
 Gesponsorde links

© indonesiepagina.nl · feedback & contact · 2000 - 2020
Websites in ons netwerk: indahnesia.com · ticketindonesia.info · kamus-online.com · suvono.nl

88,670,845 pageviews Een website van indahnesia.com